Hvad er ELOS?

ELOS education stretching borders

Om Elos i Danmark

Netværket ”Elos International” er blevet til på initiativ fra skoler i Holland for at skabe et europæisk netværk af skoler, der kunne arbejde videre på baggrund af andre projektformer som f.eks. eTwinning, Comenius og Lingua.
Formålet med netværket er at understøtte samarbejdsprojekter mellem skoler, der ønsker en international profil i skolearbejdet svarende til den standard, man i netværket er blevet enige om.

ELOS tilfører de deltagende skoler en international profil, som vil være attraktiv for såvel elever, lærere og forældre. Det er ikke hensigten, at man skal have en fælles læreplan. ELOS’ intention er, at deltagelse i netværket opfattes som et tegn på kvalitet og ønsket om at leve op til en fælles europæisk målsætning om ’livslang læring’.

I dag består Elos International af ca. 170 skoler i 14 lande og i hvert land findes en national koordinator.

Der er pt. ingen ELOS-skoler i Danmark, men Vordingborg Gymnasium & HF har modtaget en invitation fra ELOS’ styringsgruppe i Holland til at deltage i dette prestigefulde netværk.

Arbejdet med Elos kan sammenfattes således:

  • Det omfatter elever og lærere i grundskolens overbygning og gymnasiet (12-19 år) På længere sigt er det tanken at inkludere resten af grundskolen i arbejdet.
  • ELOS` vision er at give eleverne kendskab til og forståelse for andre europæiske lande, og at understøtte og opmuntre elever, som er interesseret i at studere og arbejde i udlandet.
  • Alle skolens fag skal have en europæisk profil og en del af undervisningen skal kunne foregå på engelsk. Man begynder måske med tre-fire emner i nogle enkelte klasser for derefter gradvis at udvide omfanget.
  • Skolen skal have et veludbygget IT-net for at kunne samarbejde virtuelt med andre skoler.
  • Eleven skal under hele skoletiden kunne samle resultaterne af sit internationaliseringsarbejde i en portfolio eller anden egnet form for dokumentation og ved afslutningen af hvert skoleår skal denne kunne være udgangspunkt for muligheden for at få et ”ELOS Certifikat” som bilag til sin karakter i faget.

Det er muligt at finde yderligere information på hjemmesiden for ELOS Sverige: ELOS-education

Informationsbrochure: Elos - education stretching borders

Læs mere om ELOS standarder og mål: ELOS school standard