Skolens Profil

Vordingborg Gymnasium & HF har 600 elever (6-7 spor STX, 2 spor HF) og 65 lærere.

Vores uddannelsesudbud og studieretninger fremgår af hjemmesiden, hvor vores politikker, værdigrundlag og handleplaner også ligger - se under menupunktet "Om skolen" og "Profil".

Skolen er et oplandsgymnasium med 30 km til nærmeste nabogymnasium. Det har som konsekvens at vi ikke specialiserer os i snævert definerede studieretninger, men at vi imødekommer forskelligartede ønsker. Det medfører også at vi har et fagligt bredt sammensat lærermiljø, som tilsammen rummer alle fagområder, og det giver de optimale muligheder for et samarbejde mellem lærere med forskellige fag på et højt niveau.
Vi udbyder derfor både sprogligt-humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige studieretninger samt en studieretning med musik. Vi har også specielle studieretninger med henholdsvis idræt, psykologi, bioteknologi og mediefag.

Alle fag har en opdateret samling af undervisningsmidler der har en kvalitet og volumen der giver lærerne store udfoldelsesmuligheder i deres undervisning.
De naturvidenskabelige fag har deres egen afdeling på skolen, og fagene råder over udstyr og laboratoriepladser der giver de bedste rammer for eksperimentelt arbejde.
Alle apparaturkrævende fag har tidssvarende udstyr.
Vi har et teater i vores center der giver os professionelle rammer for musikteater (skolekomedie), fællestimer mm.

Skolen har et bibliotek der samtidig er studieområde, og hertil er knyttet en faguddannet bibliotekar.
Vi har en stor velfungerende kantine og et veludstyret pædagogisk værksted, hvor alle lærere kan få trykt undervisningsmateriale.

Vi har et usædvanligt godt arbejdsmiljø og en høj grad af tilfredshed blandt skolens lærere. Det har senest vist sig i en landsdækkende undersøgelse af lærernes arbejdsvilkår, Attraktive Arbejdspladser, iværksat af GL (Gymnasieskolernes Lærerforening). Graden af tilfredshed med lærerjobbet og med arbejdsvilkårene på vores skole er så høj at vi er fremhævet i lærernes fagblad ’Gymnasieskolen’ som en af to skoler i Danmark der har den højeste grad af tilfredshed.

Undersøgelsen dokumenterer at der er en effektiv ledelse og administration der understøtter lærernes arbejdsvilkår og undervisning, og at der er kort vej fra nye ideer til realisering.

Skolen har en solid økonomi der tillader opdatering af undervisningsmidler og materialer. Skolen er godt vedligeholdt, har store undervisningslokaler og fysiske rammer der i benchmarking placerer skolen i top. Ligeledes har elevtilfredshedsundersøgelser i 2006 og 2008 vist at eleverne er yderst tilfredse med skolen.

Alle lokaler er forsynet med hjælpemidler som computere, dvd, projektorer og det konventionelle udstyr. Der er elektroniske tavler i det antal lokaler der efterspørges af lærerne (pt. i 20 lokaler).

Det er skolens politik at støtte efteruddannelse, og vi afsætter de nødvendige ressourcer.

Alle lærere får tilbudt arbejdsgiverbetalt internetopkobling og bærbar computer.
Alle lærere har egen arbejdsplads i et kontor, som deles med 4-5 kolleger, fortrinsvis fagkolleger.

Skolens omgivelser:
Vordingborg Gymnasium & HF ligger i Vordingborg der er centrum i Vordingborg Kommune der har et stort opland med mindre byer, store skove og lange kyststrækninger. Der er store muligheder for et varieret fritidsliv. Boligpriserne er rimelige i forhold til Storkøbenhavn, og der er hurtige forbindelser til København, både med tog og bil.

Videre oplysninger hentes hos
Rektor Jakob Stubgaard
Tlf. 55365500

Vordingborg Gymnasium & HF
Chr. Richardtsvej 43
4760 Vordingborg
kontor@vordingborg-gym.dk
Tlf. 55365500