Velkommen som censor

Velkommen som censor ved mundtlig eksamen

Praktisk information
Alle censorer har modtaget information om eksamen via mail, herunder en censuroversigt med starttidspunkt for de enkelte eksamener.

Vi beder dig derfor møde lidt før, hvor du bedes henvende dig på kontoret, som vil vise dig til rette.

Skolen byder på kaffe med brød og frugt om formiddagen samt frokost.

Nedenfor har vi samlet nogle links, som du kan få brug for under eksamensforløbet.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at se dig som censor.
 

Kort over skolens beliggenhed Her finder du os


Links:

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser (Lectio)

Eksamensbekendtgørelse (retsinformation)

Klageprocedure (retsinformation)

Karakterskala og anden bedømmelse (retsinformation)