Velkommen som censor

Velkommen som censor

Praktisk information om mundtlig eksamen:

Alle censorer har modtaget information om eksamen via mail.

Alle mundtlige eksamener begynder alle dage kl. 8.15, medmindre andet specifikt er anført på den fremsendte censuroversigt.

Vi beder dig derfor møde lidt før, hvor du bedes henvende dig på kontoret, som vil vise dig til rette.

Skolen byder på kaffe med brød og frugt om formiddagen samt frokost.

På nedenstående links har vi samlet den information, vi mener, der kan blive brug for under eksamensforløbet.
Hvis der er andre oplysninger, du ikke finder svar på, er du velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at se dig som censor.

Kort over skolens beliggenhed kan du se her: Sådan finder du os


Links:
Studieplaner og undervisningsbeskrivelser  

Eksamensbekendtgørelse

Klageprocedure

Karakterskala og anden bedømmelse